TAMBAYOYI

Sheikh Jaafar Mahmud Adam

Tambayoyi guda 1000 da Sheikh Ja'afar Mahmud Adam Rahimahullah ya amsa a tambayoyin da ake yi masa kafin ya fara tafsiri wanda yake gabatarwa a masallacin indimi borno jahar maiduguri,Allah ya saka masa da Alkhairi yakai ladan gareshi AMEEN.

Registered on: December 26, 2016
File name Size Duration Created -
TAMBAYOYI (9) 2.3 MB 20:15 January 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (8) 5.1 MB 44:31 January 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (7) 5.5 MB 47:32 January 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (67) 5.5 MB 47:35 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (66) 5.5 MB 47:42 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (65) 5.4 MB 47:00 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (64) 5.5 MB 47:35 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (63) 5.4 MB 47:13 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (62) 5.4 MB 47:13 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (61) 5.4 MB 47:02 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (60) 5.5 MB 47:56 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (6) 5.3 MB 45:39 January 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (59) 1.3 MB 11:26 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (58) 1.3 MB 11:28 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (57) 1.4 MB 12:02 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (56) 1.5 MB 12:25 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (55) 1.3 MB 10:55 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (54) 1.8 MB 15:07 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (53) 0.4 MB 2:55 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (52) 2.3 MB 20:10 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (51) 1.9 MB 16:36 February 11, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (50) 1.5 MB 12:52 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (5) 5.6 MB 48:53 December 27, 2016 Download Download
TAMBAYOYI (49) 1.6 MB 13:48 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (48) 3.4 MB 29:47 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (47) 2.3 MB 19:49 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (46) 1.6 MB 13:49 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (45) 1.5 MB 13:06 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (44) 0.7 MB 6:17 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (43) 2.3 MB 20:16 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (42) 2.7 MB 23:44 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (41) 1.4 MB 11:35 February 10, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (40) 3.7 MB 32:04 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (4) 5.4 MB 47:02 December 27, 2016 Download Download
TAMBAYOYI (39) 2.1 MB 18:28 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (38) 2.2 MB 18:56 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (37) 1.3 MB 10:55 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (36) 2.7 MB 23:23 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (35) 7.6 MB 1:05:55 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (34) 1.4 MB 12:21 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (33) 1.8 MB 15:37 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (32) 2.3 MB 19:32 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (31) 2.9 MB 25:17 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (30) 2.7 MB 23:11 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (3) 5.5 MB 47:56 December 27, 2016 Download Download
TAMBAYOYI (29) 2.6 MB 22:52 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (28) 5.1 MB 44:30 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (27) 5.5 MB 47:32 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (26) 6.4 MB 55:30 January 30, 2017 Download Download
TAMBAYOYI (25) 5.4 MB 47:01 January 30, 2017 Download Download
keyboard_arrow_up